03.11.2011 21:15 Starost: 4 yrs

Karakteristike stiropora

Kategorija: Fasade.com.hr - novosti
Stiropor je savršen materijal kako za toplinsku tako i za zvučnu izolaciju objekta. Proizvodi se od malih granula polistirena koje su nalik riži. Tajna tako dobrih izolacijskih svojstava stiropora krije se u njegovoj ćelijastoj strukturi.   Mehanička svojstva ovise o gustoći materijala. Razlikujemo tlačnu čvrstoću ( stiropor se ugrađuje u podove) i vlačnu čvrstoću (stiropor se ugrađuje u fasade).   Stiropor ima malu toplinsku vodljivost, pa su zbog toga izolacijska svojstva stiropora visoka. Toplinska vodljivost ovisi o temperaturi i gustoći. Porastom gustoće stiropora toplinska vodljivost pada. Kod odabira tipa stiropora treba izabrati onaj odgovarajućih mehaničkih karakteristika, a zatim većom debljinom postići bolja izolacijska svojstva.   Stiropor je otporan u kontaktu sa većinom građevinskih materijala, no postoje neki organski materijali i razrjeđivači na koje treba obratiti pozornost.   Nije topiv u vodi, ne bubri u vodi, što znači da ima odlična toplinsko izolacijska svojstva. S povećanjem gustoće stiropora raste i otpor difuziji vodene pare.   Stiropor se označava prema klasi tlačne čvrstoće tako npr. EPS 100 znači: - EPS označava Ekspandirani PoliStiren (stiropor) - 100 označava tlačnu čvrstoću u kPa   Postoji i tip EPS F (fasadni) koji se proizvodi u jednom tipu sa karakteristikama prema ETICS normi (najveća vlačna čvstoća TR 150) te EPS F PLUS (sivi fasadni) sa do 25% boljim koeficijentom toplinske provodljivosti.
KontaktPrijavaMarketingForum

Pozivamo tvrtke iz područja fasadnih materijala i fasaderskih usluga, da se oglase na portalu prema važećem cjeniku te ostvare pravo na 1 mjesec besplatnog reklamnog članka na fasade.com.hr. Prijaviti se možete putem sljedećeg obrasca.